Počítačové siete

Vytvorenie lokálnej počítačovej siete

Spoľahlivá a bezpečná lokálna počítačová sieť vo vašich priestoroch.

  • od návrhu až po fyzické vybudovanie
  • lokálna ethernet sieť spolu s wifi pre optimalizované pokrytie vášho objektu - firmy, domu a bytu
  • nastavenie lokálnej siete podľa rozdielnych prístupových práv pre jednotlivých užívateľov
  • rozdelenie na viac podsietí vzájomne úplne oddelených (napr. pre viac bytových jednotiek, viac organizácií v jednom objekte) alebo spolupracujúcich (napr. v rámci jednej organizácie - s prihliadaním na organizačnú štruktúru a typy pripojených zariadení)
  • 🔐 bezpečné šifrované VPN pripájanie k vašim počítačom, kamerám v lokálnej sieti - cez internet - počítačom z domu alebo z mobilu
  • zaradenie vašich mediálnych zariadení do siete
  • s routerboard systémami Mikrotik alebo s inými spoľahlivými sieťovými zariadeniami
  • technická podpora príp. správa siete