Montáž prístupového terminálu 🛡️

Hikvision terminály prístupu

Hikvision terminály predstavujú časť systému riadenia prístupu (Access Control) ľudí do budov.

Jednoduché riadenie prístupu cez vchodové dvere do budovy zahŕňa
 • prístupový terminál overujúci totožnosť užívateľa
 • exit tlačidlo
 • elektrický zámok na vchodových dverách
 • riadiaci softvér vrátane dochádzky
 • príp. ďalšie zariadenia

Súčasťou riadenia prístupu je aj sledovanie dochádzky.

Množstvo realizácií Hikvision prístupových terminálov podľa obsiahnutých funkcií
 • all-in-one zariadenia
 • kombinácie prístupového kontrolera s rôznymi zariadeniami
Hikvision terminály využívajú metódy identifikácie rozoznávajúce
 • tváre (face detection)
 • odtlačky prstov
 • bezkontaktné karty

Okrem týchto metód možno využiť aj rôzne kombinácie napr. s heslom.

Činnosť
 • Prístupový terminál sa montuje u vchodových dverí.
 • Prepojí sa s elektrickým zámkom na dverách.
 • V softvéri je vedený zoznam užívateľov majúcich povolenie vojsť.
 • Užívateľ si môže otvoriť dvere ak preukáže svoju totožnosť.
 • Vstup užívateľa cez dvere sa zaregistruje v softvéri, v dochádzkovom systéme pre zamestnancov.
Hikvision systém riadenia prístupu poskytuje podporu prepojenia pre softvér a hardvér
 • kamerový systém
 • alarmové zariadenia
 • jednoduché na manažovanie a ovládanie
 • jednoduchá registrácia rôznymi prístupovými metódami
 • riadenie na diaľku cez appku v mobile
 • konfigurovanie, vyhľadávanie v logoch, záznamoch, udalostiach aj cez internetový prehliadač
© 2020
https://pc123.sk/kamerove-systemy/
📧 info@pc123.sk | ☎️ tel.: +421 940 883 633
Miroslav Chromek | Skalica | IČO: 50947851 DIČ: 1122729146
zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Senica, číslo živnostenského registra 240-26107