Kamery - header

Montáž kamerového systému 🛡️

Vážený zákazník

V súvislosti s prechodom nášho podnikateľského oprávnenia z fyzickej osoby na právnickú osobu – s.r.o. Vám poskytneme naše služby v plnom rozsahu od januára 2022.

Montáž alarmov a kamerových systémov pre nutnosť prechodu na novú licenciu budeme plnohodnotne vykonávať od januára 2022.

Za porozumenie Ďakujeme

Kamerové systémy

  • výber IP príp. Turbo HD bezpečnostného kamerového systému od výrobcu Hikvision pre monitorovanie vášho objektu s prihliadnutím na cenový limit
  • návrh počtu a typov kamier podľa celkovej rozlohy vášho monitorovaného objektu, vzhľadom na vzdialenosť a svetelné podmienky, či vonku alebo vo vnútri
  • návrh vhodného ukladania pre videozáznam zo zvolených kamier
  • montáž kamerového systému
  • zapojenie kamerového systému do vašej lokálnej počítačovej siete
  • nastavenie ovládacieho softvéru vrátane okamžitých reakcií na zaznamenané udalosti
  • nastavenie rôznych prístupových práv pre obsluhu kamerového systému
  • nastavenie bezpečného šifrovaného VPN pripájania🔐(cez internet) ku kamerám vo vašej lokálnej počítačovej sieti z vášho počítača, mobilu, alebo tabletu
  • technická podpora
  • cena inštalácie: samotná práca + cena materiálu a prvkov v kamerovom systéme
© 2021
https://pc123.sk/kamerove-systemy/
📧 info@pc123.sk | ☎️ tel.: +421 940 883 633
Miroslav Chromek | Skalica | IČO: 50947851 DIČ: 1122729146
zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Senica, číslo živnostenského registra 240-26107