Montáž kamerového systému 🛡️

Kamerové systémy

  • výber IP príp. Turbo HD bezpečnostného🛡️kamerového systému od výrobcu Hikvision pre monitorovanie vášho objektu s prihliadnutím na cenový limit
  • návrh počtu a typov kamier podľa celkovej rozlohy vášho monitorovaného objektu, vzhľadom na vzdialenosť a svetelné podmienky, či vonku alebo vo vnútri
  • návrh vhodného ukladania pre videozáznam zo zvolených kamier
  • montáž kamerového systému
  • zapojenie kamerového systému do vašej lokálnej počítačovej siete
  • nastavenie ovládacieho softvéru vrátane okamžitých reakcií na zaznamenané udalosti
  • nastavenie rôznych prístupových práv pre obsluhu kamerového systému
  • nastavenie bezpečného šifrovaného VPN pripájania🔐(cez internet) ku kamerám vo vašej lokálnej počítačovej sieti z vášho počítača, mobilu, alebo tabletu
  • technická podpora
  • cena inštalácie: samotná práca + cena materiálu a prvkov v kamerovom systéme