Vývoj aplikácie pre Microsoft Excel, Microsoft Access

Program pre vaše dáta zapísaný v Excel súbore alebo ako plugin pre MS Office. Tvorba aplikácií podľa vášho zadania.

Jednoduché utility v MS Excel aj komplexné VBA programy.

Microsoft Office aplikácia sa vám vyplatí, ak chcete
 • efektívnejšiu činnosť v programoch Microsoft Office
 • ľahký prístup k dátam cez formuláre
 • ušetriť možno až 90% vášho času stráveného s MS Office
 • konzistentné ukladanie dát
 • lepší dizajn dát
 • lepší prehľad vo vypočítaných dátach
 • vylepšenia o rôzne súvislosti, možno lepšiu matematiku
 • spracovať dáta jedným klikom
 • dáta bez chýb
 • dáta prehľadné
 • dáta porovnávať
 • dáta filtrovať podľa rôznych kritérií
 • dáta prezentovať (na papieri alebo v PC)
 • dáta prepočítavať
 • s dátami robiť opakovane rovnakú alebo podobnú činnosť
 • dáta mať plne pod vašou kontrolou
 

Príklad - jednoduchý program

 • výpočty pre namerané dáta (Microsoft Excel)
 • inventarizácia položiek vrátane vyhľadávania (Excel, Access)
 • generovanie vyplnených formulárov pre tlač pri kliknutí na riadok záznamu napr. generovanie faktúr a ich evidencia, atd. (Excel, Access)

Príklad - komplexnejší program

 • ovládanie cez formulár, menu alebo dashboard
 • načítanie vstupných dát
  • z Access databázy
  • z inej databázy
  • z viacerých Excel súborov
  • z viacerých textových súborov
  • z internetu
 • spracovanie načítaných dát rôznymi Excel funkciami - zabudovanými alebo vytvorenými
 • vytvorenie grafov na porovnanie dát
 • vytvorenie tabuliek určených pre tlač
 • vytvorenie interaktívnych pivot tabuliek pre rôzne agregačné scenáre
 • vyplnenie formulárov vo Word alebo Exceli pre tlač
 • uloženie výstupných dát
  • do Access databázy (formuláre generujúce reporty z výstupných dát podľa zvolených parametrov)
  • do inej databázy
  • do Excel súboru
  • do textového súboru
 • prístup k výstupným dátam cez formulár
 • prezentácia výstupných dát v súbore alebo na papieri